Стани член

За да станете член на "Партия на Зелените" трябва да попълните Заявление за членство (Може да го изтеглите с натискане на линка) или да попълните формата по-долу.

  • В случай че попълните формуляра на хартиен носител, моля изпратете го на адрес: …… , ако имате възможност изпратете копие на адрес info@partianazelenite.com
  • Ако ползвате формата по-долу очаквайте писмо на e-email посочен от Вас, за успешно попълнено заявление.

Заявлението за членство в "Партия на Зелените" ще бъде разгледано на следващото заседание. Ние ще се свържем с Вас по посочен от вас начин. (e-mail или телефонно обаждане)


Заявление от (3те имена)

Гр.(с)

Община/район

Област

ЕГН

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Желая да бъда приет/а/ за редовен член на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.
Задължавам се да спазвам Устава на партията, с който съм запознат.
Приемам нейната Програма и ще съдействам за реализацията й.

Прикачане на снимка (паспортен формат)

Вашият Email за обратна връзка (задължително)

Телефон за връзка (задължително)