Становища

С Т А Н О В И Щ Е

На „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” относно публикувания

Проект за нов Изборен Кодекс

 

Анализът на обществено политическата действителност у нас навежда на извода за нуждата от все по-широко пряко участие на гражданите в управлението на обществените дела (политическата система), тоест, повече елементи на пряка демокрация и като естествено следствие все повече мажоритарност при изборите. За различните видове избори това би могло да се реализира с предвижданите изменения  на изборното законодателство. Какви мажоритарни параметри в изборите кореспондират с обществената необходимост и нагласа.

„Огромни са очакванията на хората да бъдат изработени изборни правила, които да осигурят честни избори; правила, които да гарантират участието на гражданите в политическия процес;……”. С тези думи започват мотивите на вносителите на проекта за нов Изборен кодекс. Партия на зелените е напълно съгласна с тях, но за съжаление не намира в него нищо съществено по – различно от досегашната избирателна система, бетонирала статуквото на действащите вече почти 25 години политическа система, процеси и „елит”.

Предлаганата „грандиозна” промяна в избирателната система, чрез въвеждане на преференциално гласуване, не е нищо друго освен поредната манипулация за хвърляне на прах в очите на гражданите от страна на политическите партии от статуквото на „прехода” и техните „елити” и апологети. Преференциалното гласуване като предлагана форма на промяна на политическата система не решава нито един от въпросите от Дневния ред на протестите от февруари – април миналата година и на мълчаливо протестиращите с негласуване, а именно:

-         кандидати за народни представители отново могат да се предлагат само от политическите партии с подредени от техните ръководства листи и от инициативни комитети – независими кандидати;

-         без никаква аргументация е отхвърлено предложението на много граждански и политически организации, включително и от „Партия на зелените” за смесена „мажоритарно – пропорционална” изборна система, при която половината – 120 народни представители  да се избират мажоритарно в едномандатни избирателни райони;

-         по същия начин, дори в мотивите на вносителите не е аргументиран отказа от предложенията – всички общински съветници да се избират мажоритарно в едномандатни изборни райони. Тоест, общинският съветник да е персонализиран представител пряко избиран от гражданите на определен квартал, група квартали, населено място в община или група населени места в общината, изпълняващи квотата за един мандат;

-          възможността да се преподреди на избираемо място някой от кандидатите в партийните листи, чрез преференциално гласуване практически е нулева, защото за да се случи това едно и също лице трябва да бъде преподредено поне от 1 400 (хиляда и четиристотин) гласоподаватели от неговото място на друго едно и също посочено от тях място;

-         възможността кандидат издигнат от Инициативен комитет да изпълни квота за класиране (избиране) също е практически нулева при днешното състояние на обществената практика, като това се потвърждава и от факта, че в изборите за Обикновено Народно събрание след 10.11.1989 година това не се е случвало;

-         намаляването на броя на необходимите подписи и сума за депозит е „йезуитска” хватка за подмамване за участие и за изхвърляне на множество избиратели, подкрепили независими кандидати и малки стари и новосъздадени партии от реалния избор и разпределяне на депутатските места. Той (изборът) пак ще се осъществи от 4 до 7 партии на досегашното статукво, преминали 4% -товата бариера – всички от до сега участвалите 10-12 политически субекта в управлението на страната.

Без да отричаме някои позитивни решения основно в технологичната част на внесения проект за нов Избирателен Кодекс като: машинното гласуване; отпечатването на бюлетините; новия начин на конституиране на ЦИК; предложението да се  създаде към Централната избирателна комисия Обществен съвет като консултативен и подпомагащ орган, който да включва представители на гражданските организации и движения; нови правила за медийно отразяване на предизборната кампания и за провеждане на предизборната кампания  и др.  технологични подобрения,

 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” определено счита,

 

че проектът за нов Изборен Кодекс не решава основния политически въпрос на очакваната и искана от обществото промяна към все по-широко пряко участие на гражданите в управлението на обществените дела (политическата система), тоест, за повече елементи на пряка демокрация и като естествено следствие от това, все повече мажоритарност при изборите.

          Използваме случая, за да припомним на обществеността нашата Визия за измененията в изборната система, която сме обявили и за която ще продължаваме да работим:

-   смесена мажоритарно-пропорционална система, при която 120 от народните представители да се избират мажоритарно в едномандатни изборни райони, а останалите 120 както досега;

-   възстановяване на статута на районните съвети в градовете с районно административно деление и мажоритарна система за избор на общинските и районни съветници в едномандатни изборни райони;

-   запазване на мажоритарния избор на Президент и Вице президент, на кметовете на общини и населени места и пропорционалния избор на депутати в Европейския Парламент;

-   постепенен преход в рамките на няколко години към мажоритарен избор на съдии, съдебни заседатели за всички съдилища и полицейски началници на местните подразделения на МВР.

 

София, 14.01.2014 год.                               ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ