Стани симпатизант

За да впишете себе си в списъците със симпатизанти на Партия на Зелените, моля да попълните следната форма.

След успешното приемане на Вашата заявка ще получите e-email с потвърждение до 7 работни дни.


Заявление от (3те имена)

Гр.(с)

Община/район

Област

ЕГН

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Желая да бъда регламентиран симпатизант/ка/ на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.
Задължавам се да спазвам Устава на партията, с който съм запознат.
Приемам нейната Програма и ще съдействам за реализацията й.

Прикачане на снимка (паспортен формат)

Вашият Email за обратна връзка (задължително)