№ 18 – Партия на ЗЕЛЕНИТЕ „Новия курс на Зелените за Европа” – програма на Европейските и на българската „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

-на-ЗЕЛЕНИТЕ-18-n-1n.jpg

№ 18 – Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
(в помощ на избирателите – основни моменти от)
 „Новия курс на Зелените за Европа” – програма на Европейските
и на българската „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”
Ние ЗЕЛЕНИТЕ предлагаме като алтернатива на неолиберализма, нов социално ориентиран икономически модел, основаващ се на опазването на природата и дългосрочен хоризонт на просперитет, а не към краткосрочни спекулации за високи печалби. ЗЕЛЕНИТЕ ще работят в ЕП за отговорна и стабилна Европа, която да инвестира в съответствие с морално-етичните норми и където просперитетът на общността да се определя от благосъстоянието на всички, а не на отделни групи нейни граждани. Никой не трябва да страда от унижението да живее в бедност. ЗЕЛЕНИТЕ настояват и ще се борят в Европейския парламент нормативно да се сложи край на неразумното отслабване и стремеж за пълно премахване на контрола на правителствата върху пазара и конкуренцията…….. „Новият курс за Европа” на ЗЕЛЕНИТЕ има за цел да се намали(съкрати) разширяващата се пропаст между богати и бедни и да се гарантира такъм минимум на заплатите за всички европейци, който да позволява достоен материално и духовно задоволен начин на живот. Правителствата на страните – членки на ЕС трябва да въведат със закон или с колективните трудови договори минимални заплати и минимален доход над прага на бедността, както и гарантирано социално осигуряване за всички нуждаещи се. …….
………….. В дългосрочен план „Новият курс за Европа” цели да превърне европейската икономика в „зелена” съобразена с природата икономика и да се създаде дългосрочна заетост, вместо краткосрочни работни места. „Зелената” икономика иманентно съдържа добри възможности за работа. Комбинацията от амбициозни и задължителни цели, стимули и държавни инвестиции в зелени технологии и услуги  ще доведе до създаването милиони „зелени” работни места в Европа……….
…………..  Основната цел на Европейските зелени е осигуряване на енергийна сигурност и здравословна околна среда – днес и в бъдещето!
……………  ЗЕЛЕНИТЕ предлагат такова развитие на ЕС, което да осигури на всички свои граждани  достъп до здравословна храна на справедливи цени. Селскостопанската и продоволствената политики според нас – ЗЕЛЕНИТЕ, трябва да насърчава местните земеделски пазари, да спомага за премахване на ненужните транспортни разходи. Тези политики трябва да се улеснят развитието на устойчивите(в екологичния смисъл на думата) производствени методи, насочени към запазване на биологичното разнообразие и водните ресурси, както и за повишаване на плодородието на почвата, за намаляване и постепенен отказ от използването на токсични и замърсяващи пестициди, хербициди и прекомерното влагане на изкуствени торове. Категорично сме против генно модифицираните храни – било то в нашите чинии или за изхранване на животните. ЗЕЛЕНИТЕ ще се борят за това Европейският съюз да стане зона, свободна от ГМО. ……..
…………… Селскостопанският сектор трябва да стане по-устойчив, справедлив и щадящ околната среда. ЗЕЛЕНИТЕ са за такова разпределение на земеделските фондове на ЕС, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни – екосистеми за по-разнообразна  здравословна продукция и храни. ……..
…………. „Новият курс за Европа” на зелените предвижда значителни инвестиции в областта на образованието , науката и научните изследвания в сферата на перспективни „зелени” технологии.
Идеите на този „Нов курс на зелените за Европа” са в основата и на възприетия от ЕП и ЕК „Зелен пакт/договор, а не сделка/ за бъдещето развитие на Европа.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>