С Т А Н О В И Щ Е относно: КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

 

-на-ЗЕЛЕНИТЕ-18-n-1n.jpg

С Т А Н О В И Щ Е
на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” относно:
КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Както на изборите за  Европейски Парламент  на 26 май 2019 година, така и с обявената тези дни за открита: „Конференция за бъдещето на Европа” за пореден път, се загърбва и оставя в миманса решаването на ВЪПРОСЪТ НА ВЪПРОСИТЕ, който стои пред Европейския съюз, а имено за неговото бъдеще – политико-икономически съюз „Европа на нациите” или конфедеративна, федеративна, съединени щати или друг някакъв вид “Държава Европа”?
Без решаването на този въпорс, чрез предлагане и избор на една от двете алтернативи, Европейският съюз (ЕС) ще продължава да бъде един политически хермафродит или както казва българската поговорка – „Нито риба – нито рак”. Той (ЕС) ще се намира в разкрачено положение, което няма да му позволява никакво позитивно развитие. Напротив, противоречията между центробежните и центростремителните сили ще се увеличават и изострят. Не случайно бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, още на 1 март 2017 г., представи пред Европейския парламент своите пет сценария за развитие на Европейския съюз като с това недвусмислено показа, че развитиено на ЕС е въпросът на въпросите пред Европа, а не нормативното регулиране на несъществени, ежедневни проблеми.
Отхвърлянето на т.н. „Конституция на ЕС” като етап по пътя към „Държава Европа” и нейното заменяне с изпълнения с противоречия и компромисни решения „Лисабонски договор”, доведе до днешното състояние на Евросъюза – хаотично, застойно и безперспективно. Противоборството между привържениците на „Европа на нациите” и „Държава Европа” и компромисите в резултат от него, фактически, доведоха до абсурдите:
    „Де юре” Държава „Европа” няма, но има законодателен орган – Европейски парламент;
    Държава „Европа” „де юре” няма, но „де факто” Европейско Правителство има. Европейската Комисия и нейните чиновници се изживяват и действат като Правителство на тази несъществуваща държава;
    Държава „Европа” „де юре” няма, но „де факто” завърши процедурата по избор на Прокуратура и Главен прокурор на Европейския Съюз;
         Забележка: Напомняме, че Институциите – Парламент, Правителсто и Прокуратура са основни атрибути на държавата и тяхното съществуване е безсмилено при липсата на съответна Държава.

                                             Като следствие:
    Недоразумението „Парламент без държава”, както и Европейската комисияq бълват закони, решения, директиви и други нормативни актове, задължителни  за суверенни, независими държави, без те и техните народи да са се съгласили да бъдат кантони, федеративни окръзи, щати или някакво друго териториално-административно подразделение на несъществуваща „Държава Европа”;
    Все по-голямо ограничаване на националния суверенитет на страните – членки на ЕС, без да е налице техен избор за  „Държава Европа” и решение (пътна карта) за постепенен преход към нея;
    Вместо кохезия (сближаване), все повече се очертава диференцияция на Европа на „две и повече скорости” и отдалечаващи се равнища на икономическо и социално развитие;
    Прояви на „двоен стандарт” и пристрастност на Европейската комисия;
    Огромен бюрократизиран, административен апарат на всички институции на ЕС – Европейска комисия, Европейски парламент, Съвет на ЕС и Европейски съвет, издръжката на които струва на  гражданите на Европа почти 10 милиарда евро годишно;
    И още много други абсурди на оправдаващи и самозадоволяващи съществуването си Европейски органи и институции.
 Това застойно и без ясна перспектива състояние на Европейския съюз е от полза единствено за едрия, неолиберален, Западноевропейски капитал, за осъществяване на целта му, той да заеме възможно най-изгодни позиции в международното разделение на труда в глобализиращия се свят. Европейският Парламент и особено Европейската Комисия, „де факто”, са се превърнали в средство за неговото обслужване.
Неолибералното мнозинство в Европейския парламент и в Европейската комисия, чрез нормотворческата си дейност, подчинява икономическата политика и развитието на държавите – членки на Евросъюза на интересите на лобитата на едрия финансов, индустриален и търговски капитал за постигане от негова страна на краткосрочни високи свръхпечалби за сметка на общностния на Европейския Съюз  и на отделните страни – членки, обществен интерес;

В тази връзка ние, българската „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” определено считаме, че главна задача и приоритет на приоритетите на Европейския съюз, на новоизбрания Европейски парламент, на Европейския съвет (European Council; EU summit) и на Съвета на Европейския съюз (Council of the European Union, Conseil de l'Union européenne) в следващия изборен мандат трябва да стане решаването на въпроса на въпросите на развитието на ЕС, посредством избор на една от алтернативите „Европа на нациите” или „Държава Европа”.  В тази връзка предлагаме:     
•    Да бъдат временно прекратени (например, с мораториум) законодателните функции на Европейския парламент и работата му да се съсредоточи върху разработване на макро рамките, основните параметри и основополагащите документи – Съюзен договор на „Европа на нациите” или Конституция на „Държава Европа”, предимствата и недостатъците на всяка една от алтелнативите и формата на избор на една от тях – референдуми във всяка отделна страна; консенсусно решение на Европейския Съвет и ратификация с класифицирано мнозинство от законодателните органи на страните – членки; или друга форма…..;
•    Да се отнемат (с мораториум) функциите на Европейската Комисия(ЕК) като орган на изпълнителна власт до решаване на дилемата „Европа на нациите” или „Държава Европа” и да се възложат единствено такива по организационно-техническо осигуряване дейността на Европейския съвет (European Council; EU summit); на Съвета на Европейския съюз (Council of the European Union, Conseil de l'Union européenne);  както и на дейността на Европейския парламент като техен консултативен орган;
•    Парламентарните групи на ЕП да се формират не на партийно политически принцип, а на национален  – австрийска, белгийска, българска, …………., френска. Гласуването да се осъществява на принципа: „една парламентарна група – един глас” като израз на принципите – равнопоставеност, солидарност и справедливост, тоест, за консенсус са необходими 27 (след брекзит) гласа. Ако се приеме варианта „Държава Европа”, едва тогава в пътната карта за нейното постигане, да се осъществи и формирането и на политическите субекти на ниво държава Европа;
•    Във връзка с тези нови функции на ЕП и ЕК чувствително да се намалят пленарните заседания на ЕП и престоя на евродепутатите в Брюксел, за сметка на тяхната проучвателна и съгласувателна дейнаст по извличане и формиране на съответните национални позици за избор на една от страните на дилемата „Европа на нациите” или „Държава Европа”;
•    Европейската Комисия да се преструктурира адекватно на функциите на административен орган осигуряващ координационно и организационно-технически дейността на Европейския съвет (European Council; EU summit), на Европейскея Парламент ( European Parliament) и на Съвета на Европейския съюз (Council of the European Union, Conseil de l'Union européenne).
За избягване на спекулации и прибързани квалификации, накрая искаме ясно и отговорно да заявим – с настоящото становище, българската „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” не изразява предпочитание и застава зад една от двете алтернативи: „Европа на нациите”  или  „Държава Европа”. Нито пък на страната на отричащите Европейския съюз изобщо. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” с направените разсъждения и предложения обявява своята позиция, че главна задача и приоритет на приоритетите на държавите – членки на ЕС, на Европейския съвет (European Council; EU summit), на Съвета на Европейския съюз (Council of the European Union, Conseil de l'Union européenne) и на Европейскея Парламент ( European Parliament) в текущия изборен мандат трябва да стане решаването на алтернативата „Европа на нациите” или „Държава Европа”, чрез предлагане за избор на една от двете възможности, включително ако е необходимо с национални референдуми на страните членки на ЕС.
      София, 26.06.2021 г.                           п.п. „Партия на Зелените”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>