„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” отговаря с удоволствие на въпроси на граждани на Силистра и областта

  1. С какви конкретни програми ще стимулирате повече младежи да останат или да се върнат в малките градове като Силистра и да се развиват тук?

Първият и третият върпос са тясно свързани и ще им отговорим заедно. За трайно решаване на демографската криза са необходими три неща:

  1. Да има кой да ражда.
  2. Доходи, които да позволяват на семейството да отгледа и образова 3 /три/ деца.
  3. За времето на раждане, отглеждане и образоване на децата, родителите да не се депрофесионализират и изостанат в кариерното си развитие.

 

      „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” № 25 счита, че причините за демогрофската криза са на първо и основно място  икономически, а едва след това социални. Наложеният и възприет от над 30 годишното политическо и икономическо статукво неолиберален модел на икономика със своята политика на разрушаване на българското промишлено и селско стопанско производство, на ниски доходи и пенсионно осигуряване прогони от България над 2 000 000 наши сънародници в детеродна възраст. Направете справка, колко са били работните места в Силистра и Силистренска област през 1989 година и сега – през 2021 г. Ще получите отговор на въпроса: „има ли кой да ражда?” На второто и третото необходими условия сами имате отговор. Социалното подпомагане, което предлагат щедро редица партии се обезсмисля от съждението/въпрос: За второ дете например, 15 000 лева – това добре, но за колко месеца ще стигнат ако единият родител е безработен, а другият е на минимална заплата?.

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” вижда решаването на проблемите, не само на демографската криза, в отказ от неолибералния икономически модел и преминаване към класическите стоково пазарни икономически отношения, както в Дания, Нидерландия, Швеция, където държавата участва активно в икономиката като регулатор, производител и гарант на нейния социален характер. (В Дания има 50% конкурентоспособeн държавeн сeктор в структуроопрделящите и свързаните с националната сигурност отрасли на икономиката. 53% от населението работи в държавните предприятия. 100% от тяхната печалба отиват в бюжета! – не 10 %).  Не вярвайте на  неолибералното  плямотене – „Пазарът над всичко!”;  „Всичко е стока за продан!” (здраве, морал, ценностна система, демокрация, Родина, ….), Държавата няма място в икономиката и пазара и безпочвени предизборни обещания, с които обилно Ви заливат.

 „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”№ 25 предлага, Връщане на държавата в икономиката и нейното регулиране като собственик, регулатор и оператор на производствени предприятия. Реабилитиране/възстановяване на планирането и контрола като основни функции на управлението. С активното участие на държавата – рестарт на икономиката, за създаване на работни места и производства, гарантиращи трудови средноевропейски доходи. Особено внимание на селското стопанство и неговото  възстановяване  до равнище, което ще позволи 100% задоволяване на потребностите за изхранване на българското население(срещу сегашните ~ 25-6%) и още 100% за износ, основно на преработена селскостопанска продукция. Комплексно планиране на рестарта, предвид необходимостта от мобилизиране участието на всички елементи на обществото – икономика, финанси, банки и кредитиране, образование, човешки потенциал, социална и духовна сфера. Без нормално функционираща икономика, произвеждаща висока принадена стойност/продукт, и достатъчно работни места, осигуряването на нормален жизнен стандарт е лъжа и утопия. Това може да се постигне с огромните за размера на българския бюджет средства от ЕС – Фонд за възстановяване и устойчиво развитие до 2027 г., Средствата предвидени по „Зеления пакт” за декарбонизирана Европа и Кохезионните фондове. Но при едно условие – да не позволим те да бъдат откраднати, и безрезултатни както до сега.

Или ако обобщим – с политика на създаване на работни места, на доходите и на реално чувствително подпомагане  отглеждането и образованието на децата;  придобиването на жилище; с грижи за недопускане изоставане в професионалното и кариерно развитие на родителите.

  1. Какви конкретни мерки, освен направените досега във връзка с ефекта от пандемията върху възможностите за доходи на народа смятате да предприемете? Как ще стимулирате откриването на  нови работни места?

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” № 25  ще направи анализ, доколкото такъв може да бъде направен на хаотичните действия на НОЩ, МС и Министър председателя. На основата на съществуващото заканодателство за управление на такива кризи ще предложим да бъдат предприети предвидените организация и разумни мерки за превенция, каквито познаваме от грипните епидемии. Както и реално компенсиране на загубите и подпомагане на възстановяването на дребния и среден бизнес, Това – ДА!, Останалото е световен експеримент на неолиберализма, до къде може да се стигне в отнемането на човешки права и свободи, десоциализацията на човека и човешкото общество.

3. Имате ли конкретен план и мерки, които искате да въведете, относно демографската криза в страната? И особено обезлюдяването на малките населени места?( виж.1.)

4. Кога и как ще се гарантира безопасността на движение? Какви законодателни инициативи планирате в тази посока? 

Законът за движението по пътищата е най-често(по десетки пъти) обсъждан, допълван и изменян от всяко от последните Народни събрания. Размерът на глобите и наказанията непрекъснато се увеличават, но реално изменение по отношение на безопасността на движението не  се постига.

   „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” № 25  счита, че към безопасността на движението по пътищата трябва да се подходи комплексно и чрез ново законодателство да се решат проблемите в трите основни нейни компонента: пътища, автомобили и човешкото участие. Новите закони трябва ясно и точно да регламентират параметрите на изискванията към всеки компонент, кой и каква персонална отговорност носи за тяхното спазване. И да се заложи на превенцията и на строг безапелационен контрол и наказание, еднакви за всички нарушители.

 

  1. Доста се говори за Дунав Мост до Силистра, основно покрай избори. Бихте ли ни споделили на база вашите планове при какъв поток на трафика той би възвърнала необходимата инвестиция? Кои са основните препятствия, които стоят пред изпълнението на този проект?

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” № 25 споделя идеята за значението на инфраструктурата за икономическото развитие. Предвид обаче, на това, че нашата партия няма нито един щатен работник и всички от Председателя до членовете и симпатизантите са или „наемни” работници и служители или от сферата на дребния бизнес(с други думи идеалисти-ентусиасти), трудно бихме направили качествен анализ на необходимостта от Дунав-мост Силистра и възвръщаемостта на инвестицията. Но, сме готови да подкрепим гражданското общество в исканията му пред областната управа, кмета и Общински съвет за информация какво предприемат по този въпрос.

 

  1. Имате ли план как градът ни да привлече инвестиции в следващите 3-4 години? 

Честно казано, а ние от  „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”№ 25 няма за какво да лъжем и от какво да се срамуваме, на този въпрос не можем да дадем конкретен отговор, защото общинската ни организация в Силистра преди няколко години се разпадна и сега контактуваме с отделни симпатизанти. Ще маркираме нашата принципна позиция.

Глобализирането на икономиката е обективен процес и не е естествено да сме против и/или да се спира международния инвестиционния процес. НО! Не на грабителските концесии и НЕ на чуждестранни инвестиции, създаващи зависимости или източване в чужбина на печалбата, създавана в България. ДА ! На публично частното партньорство, но с над 51% държавно или общинско участие, насочено към печалба и за двете страни, а не като форма за ограбване на националните богатства или на фактическо придобиване/приватизиране на държавна и общинска собственост. Преференции за българския частен капитал/бизнес да инвестира в страната. Еднакво отношение към всички негови представители, а не избирателно, политизирано толериране или преследване. Търсене и привличане, включително и с преференции на чуждестранни инвестиции само за нови и перспективни производства.

Що се отнася до Силистра. От практиката, която познаваме се налага извода, че най-важно звено в намирането на инвестиции са Общинските съвети и кметовете на общините. Тяхната активност и компетентност, желание и воля са решаващ фактор за привличане на инвестиции. Изброените по горе: Фонд за възстановяване и устойчиво развитие до 2027 г., Средствата предвидени по „Зеления пакт” за декарбонизирана Европа, Кохезионните фондове, както и тези за развитие на регионите предлагат многобройни възможности. Никой от София няма да ги поднесе на тепсия В случая важи българската поговорка, че „ако детето не заплаче, майка му ще забрави да го накърми”.

 

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ от Сдружение “Силистра 2030”,

С удоволствие отговорихме на въпросите на гражданите на Силистра и областта. Може би ще Ви се сторят кратки, лаконични и недостатъчно конкретни и изчерпателни. Като мине 4 април т.г. отворени сме да продължим контакта за отговори на въпроси. Ще ни извините за добавянето на номера ни в бюлетината -  № 25, но като на първи(а може да останем и единствени)  отговорили простено е да ни направите малко скрита реклама.

София, 30.03.2021 г.                          С уважение: Христо Дунчев – изп. секретар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>