Партия на Зелените с отворено писмо до министъра на МОСВ и министър председателя на Република Българияза

Изх. № 15/22.01.2021 г.

                                                                                                                                                                                                      ДО МИНИСТЪРА НА МОСВ

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Отнсно: Предприети ли са мерки, за изпълнение на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година, и ако ДА – какви?

Европейската стратегия за пластмасите е стъпка към изграждането на кръгова икономика, при която проектирането и производството на пластмаси и пластмасови продукти изцяло да отговарят на потребностите от повторна употреба, ремонт и рециклиране и се разработват и популяризират по-устойчиви материали. Значителното отрицателно въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда, здравето и икономиката наложиха създаването на специална правна уредба в ЕС за ефективното намаляване на тези отрицателни последици, именно – Директива (ЕС) 2019/904. Наред с редицата други мерки, тя задължава страните – членки на ЕС за следното:

– От началото на 2021 година се спира производството на пластмасови изделия за еднократна употреба, като чиниийки, сламки, вилици, чаши и пр.

– От 2021 година се забранява продаването на пластмасови изделия за еднократна употреба с кратък живот в Европейския Съюз (пълният списък е публикуван в приложението към Директивата)

–  Във времето до 2021 година всички държави членки са длъжни да наложат необходимите мерки за намаление на потреблението на пластмасови изделия за еднократна употреба. (Виж. Чл. 5. „Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Б от приложението, и на продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса.”)

България, като част от ЕС е длъжна да предприеме  съответни мерки за изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Въпросите на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” към Вас, г-н Министър на околната среда и водите, респективно към Министерски съвет(МС) са:

  1.  „Разработило и предложило ли е на МС, ръководеното от Вас, МОСВ нормативен документ с мерки за изпълнение на Директива (ЕС) 2019/904 в частта и, свързана с посочените по-горе забрани с начало на действие от 01.01.2021 г.?”;
  2.  „Осигурени ли са пластмасови или от други по-устойчиви материали продукти, които изцяло отговарят на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 за повторна употреба, ремонт и рециклиране за замяна на забранените от началото на 2021 продукти посочени в част Б от приложението, и на продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса?”
  3. „Проведена ли е широка разяснителна кампания за домакинствата и фирмите/бизнеса, използващи забранените пластмасови изделия с кратък живот с цел да преосмислят начина, по който правят бизнес и пазаруват, като се насочат към материали, щадящи околната среда и такива, които лесно се рециклират или могат да бъдат използвани няколкократно?”
  4. „Ще се случи ли пак, честата практика, Европейската комисия да предприеме наказателни процедури и финансови санкции срещу България, за да се предприемат „на пожар” спешни мерки, които не винаги са най-добри и които със сигурност плаща българският данъкоплатец?”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

За да Ви, улесним относно конкретността на отговорите, прилагаме продуктите, които се спират от производство през 2021 г. по изискванията на Директива (ЕС) 2019/904, „Приложение: ………..

Част Б. Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на чл. 5 относно ограничения за пускането на пазара:
1) Клечки за уши, освен ако не попадат в приложното поле на Директива 90/385/ЕИО на Съвета (1) или Директива 93/42/ЕИО на Съвета (2);
2) Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
3) Чинии;
4) Сламки, освен ако не попадат в приложното поле на Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО; Изброените директиви се отнасят за използването на пластмасови изделия в медицината.
5) Бъркалки за напитки;
6) Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици;
7) Съдове за храна, изработени от експандиран полистирен, т.е. съдове като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
а) e предназначена за незабавна консумация, както на място, така и за изнасяне от обекта;
б) по принцип се консумира от съда; и
в) е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или претопляне, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни;
8) Съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки и капаци за тях;
9) Чаши за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капаци и капачки за тях.” …………….

В очакване на Вашия отговор,

                                              С уважение: Владимир Николов – председател

София, 22.01.2021 г                                          на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>