Отворено писмо от партия на ЗЕЛЕНИТЕ

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

на п.п. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” във връзка

с предлагания от Правителството нов, държавен „мега” ВиК Холдинг.

 

Уважаеми съотечественици,

Уважаеми ръководства,членове и симпатизанти на парламентарно представени и извън парламентарни партии и други организации,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми г-н Министър-председател Борисов,

 

Каквито и мерки да се вземат сега, (с изключение на кризисните за Перник и други застрашени от водна криза населени места) те ще бъдат недостатъчно обмислени и обосновани и в крайна сметка неефективни по отношение на рационални и адекватни на днешната ситуация действия в сферата на опазването, разумното ползване и управление на водните ресурси на страната.Рационалното управление, на който и да е процес изисква:

 

  • Адекватни информационни системи и обективен анализ на състоянието управлявания процес;
  • Обосновано и персонално отговорно вземане на решения по неговото управление;
  • Работещо планиране на мерките и дейността за успешно и пълно реализиране на взетите решения;
  • Остойностяване по средно пазарни цени на планираните мерки и дейностите по тяхното изпълнение и едва тогава определяне на размера и източниците на финансиране;
  • Строг мониторинг и контрол – текущ, поетапен и последващ за изпълнение на планираното.

 

Следователно,преди да се пристъпи към преструктуриране на системата за управление и координация на водните ресурси и тяхното ползване е неоходим обективен комплексен анализ на състоянието, проблемите и причините за установеното състояние. Анализ – сериозен, верен, научно обоснован, осъществен от висококвалифицирани учени и експерти, а не за два-три дни от „  калинките”, виновни за това състояние.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ,също възприема тезата за необходимостта от един водещ държавен орган/институция, с точно определени фунции и отговорности на участващите в процеса на управление, разходване и опазване на водата като национално богатство на страната и неотменимо човешко право. Но ние не я налагаме и предлагаме като единствено решение и панацея, поради естествено ограничения брой на експерти, с които разполагаме така и поради огромната по обем необходима информация, която трябва да се анализира. Особено когато тя се намира в различни ведомства/министерства, организрана информационно по различен начин и нерядко коренно различна за един и същи показател.

 

По тази причина, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ призовава ГЕРБ,  Министерския съвет и управляващото коалиционно парламентарно мнозинство да забавят/оттеглят внасянето и приемането на предложението за създаване на „мега” ВиК Холдинг и наливането в тази все още виртуална структура на 1 000 000 000 (един милиард с думи за всеки случай) лева в него, докато необходимостта от такъв не бъде достатъчно научно и практически обоснована, проектирана и подготвена нормативно негова организационна структура.

 

Уважаеми Господин Министър-председател Борисов,

 

Обръщаме се лично, защото без Вас, нищо не се случва и защото все още няма информация за ефективността на едни скорошни предишни 500 000 000(петстотин милиона) лева, предоставени на водния сектор. Или защото, с един милиард лева можете да дадете по 200 лева „Великденска” и 200 лева „Коледна” добавки на 2 милиона и 500 хиляди пенсионери, или пък да увеличите всички пенсии с по 33 лв. и 33 ст. А идват избори !!! 

 

Уважаеми Господин Борисов,

 

Не действайте импулсивно и на инат. В няколкомесечен срок, възложете сериозен, обективен анализ, разработване и внасяне в Министерския съвет на цялостен програмно-целеви Проект за комплексно управление, разходване и опазване на водата, включващ необходимите законодателни и други нормативни промени, както и функциите и организационната структура наводещ държавен орган/институция, с точно определени фунции и отговорности за управление и координация.

 

 

21.01.2020 г., София                 С уважение: п.п. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>