С Т А Н О В И Щ Е на п.п. „Партия на зелените” относно: обсъжданите в Народното събрание промени в ИК

^95CA2D6D34B0267B5BF5551413F5708F01274DCEFA39F13A43^pimgpsh_fullsize_distr

„Партия на зелените” е на мнение, че предлаганите изменения и допълнения са опит (за кой ли път) да се подходи формално към наболелите проблеми на изборите и изборния процес като волеизявление на гражданина – суверен.

  1. Предлаганите изменения и допълнения не отразяват потребността и исканията на болшинството граждани за коренни промени, свързани  с все по-пряко, непосредствено участие в управлението. То би трябвало да се изрази с промяна в Изборния Кодекс(ИК) по посока на смесена мажоритарно-пропорционална система. Но не и прилаганата вече с 31 мажоритарно избирани народни представители. Това е „игран мач” даващ предимство на ДПС и на ГЕРБ, както се случи преди десетина години. Ако ще се прави смесена мажоритарно-пропорционална система за избор на народни представители в НС, тя би трябвало да бъде поне 120х120 в 120 едномандатни и 28 многомандатни избирателни райони.

За т.н. „Местни избори”, промяната според „Партия на зелените” трябва да се изразява в това, всички общински съветници да се избират мажоритарно от точно определен по територия и по брой избиратели едномандатен избирателен район. Така общинският (районният) съветник ще бъде пряко избран, разпознаваем и достъпен за своите избиратели представител в местната власт. Тоест, той ще бъде общинският съветник на жителите на селото, на квартала, на махалата.

Ако наистина има желание и воля да се правят коренни промени по посока мажоритарност, то би трабвало да има достатъчно време и сериозно експертно участие за определяне на едномандатните райони и технологията на гласуване. Предлагаме, Народното събрание(така или иначе обсъжда  промени в ИК) да не го променя преди изборите за евродепутати, а да вземе решения по параметрите на горните предложения, да организира тяхното разработване и приемане като изменения и допълнения в ИК в срок от една година.

  1. Формализмът личи и по отношение на задължителното гласуване регламентирано в чл.3(1) на ИК.  ”…. Гласуването е задължително и се извършва лично ……..”.  Никой не коментира и не предлага решение за този казус. Тихомълком се приема, че задължителното гласуване е отпаднало с Решение на КС № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11/2016 г., с което той приема, че разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс, която предвижда санкция за неупражняване на избирателното право, противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57, поради което я обявява за противоконституционна. Но само чл. 242а !!

В тази връзка „Партия на зелените” предлага  в чл.3(1) на ИК да отпадне задължително и текста да се редактира -”Гласуването се извършва лично….…” Ако не се направи такава промяна, и то остане задължително, предлагаме да има „бяла (празна)” бюлетина (а не ред в интегралната бюлетина)  за отрицателен вот, която означава – не одобрявам никоя от политическите партии и техните кандидати, затова им гласувам недоверие. „Белите” бюлетини също да се броят за действителни и да се отразяват в протоколите. Ако в резултатите обявени от ЦИК, те са повече от останалите, изборите се касират и се провеждат нови избори. Само такава възможност би активизирала традиционно негласуващите да изпълнят задължението си по чл.3, ал.1 от Изборния кодекс.

  1.  „Машинното” гласуване, вменено със закон, практически е пред провал за предстоящите избори за Европейски парламент поради безхаберието и неявната съпротива(саботаж) за неговото въвеждане от страна на изпълнителната власт и на ЦИК. „Партия на зелените” предлага Народното събрание да задължи МС и ЦИК да го апробират в максимално възможен най-голям брой секции на изборите за Европарламент, да проведат широка разяснителна и обучителна кампания и за „Местните избори” технически да се осигури 100%  „машинно” гласуване за стационарните избирателни секции.
  2.  „Партия на зелените” се обявява категорично за видео и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  аудио наблюдение, със записващи устройства на процеса на броенето на бюлетините и съставянето на протокола във всички секции. Задължително прочитане на протокола, след неговото подписване и подпечатване от преседателя на секционната комисия. Прочитането се записва на магнитен носител, който придружава протокола и има качеството на официален изборен документ. Копие от записа се предоставя, при поискване от застъпник или представител на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. Тези записи да могат да служат като доказателство при оспорване на резултата.

Ако това не се възприеме, да се предложи и въведе задължително подписване на протокола от: един представител и един застъпник на на опозиционна или неучаствала във властта партия/независим кандидат и един наблюдател, присъствали на преброяването на бюлетините и съставянето на протокола.

  1.  „Партия на зелените” е за интегрална Бюлетина, с  номер на партиите и коалициите, според жребия на ЦИК и форма, способстваща и улесняваща машинното гласуване. Предложенията за съдържание и оформяне на бюлетината сериозно ще усложни последното. То негласно насочва към идеята за отделни партийни/коалиционни бюлетини и възможност за едни позабравени манипулации – липса на някои бюлетини в кабинката за известни периоди от време или пък тяното пускане в урната от членове на секционната комисия.
  2. Намаляване на размера на депозита за партиите, не получаващи държавна субсидия с 1 000 лева, за сметка на тези, които получават.
  3. „Партия на зелените” предлага безплатните диспути предвидени в чл.195, ал.(1) и чл. 196, ал.(2) да се предоставят само на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, които не получават държавна субсидия. Ако не се възприеме това предложение, то да се включи текст не позволяваш толерирането на парламентарно представените партии, чрез обособяването им в елитна група и дискриминирането на партиите и коалициите, които не получават държавна субсидия, чрез недопускането им до диспут с тях.
  4. „Партия на зелените” е против лансираните в общественото пространство идеи за намаляване на изборната бариера на 3%. Под благовиден „демократичен” предлог, това е пореден тактически ход за осигуряване на удобни на ГЕРБ, потенциални коалиционни партньори – губещите електорална подкрепа патриотари, реформатори и псевдоседесари, добре субсидирани соросоидни и на „Америка за България” протежета.

 

София, 07.02.2019 г.                                Партия на зелените

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>