„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” относно „екологичните” протести „ПИРИН Е В БЕДА !”

^95CA2D6D34B0267B5BF5551413F5708F01274DCEFA39F13A43^pimgpsh_fullsize_distr

ПОЗИЦИЯ

на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

относно „екологичните” протести ПИРИН Е В БЕДА !”

„Партия на зелените”, на основание нашето идейно разбиране, че природната среда не са само красиви гледки за възторжено съзерцание, а е и безалтернативна основа за съществуването на човешкото общeство  и неговата дейност, която тя дава живот, храна, дом, въздух, вода и топлина, и препитание, обявява своята позиция по отношение на „екологичните” протести ПИРИН Е В БЕДА !

Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” обосновава своята позиция със следните, залегнали в основата на т.н. „екологичен протест за Пирин”  НЕИСТИНИ:

Първо. „ПИРИН Е В БЕДА !НЕВЯРНО! Всички официални данни от мониторинг на показателите за състоянието, развитието и управлението на Национален парк „Пирин” на МОСВ, Дирекцията на национален парк Пирин, РИОСВ – Благоевград и други наши и международни институции показват, че то е изцяло позитивно и в пълно съответствие с изискванията на все още действащия „План за управление на Национален  парк „Пирин”(ДВ, бр. 73 от 2004 г.). Поставените с този план цели, не само са изпълнени, но в по голямата си част са надминати. Това всеки може да провери.  

Единствената по-голяма беда за Пирин през миналата 2017 година беше огромния пожар, който „случайно” съвпадна с трасето на магистрала „Струма”, предлагано от експерти на протестиращите „природозащитници” и започна от притежаван и стопанисван от техни приближени стопански обект.

 

Второ.  48% от Пирин ще се застроява НЕВЯРНО! Внимателният, непреднамерен прочит на Решение на МС – № 821/29.12.2017 г. показва, че то е коректно и напълно отговаря на обявената от МОСВ и МС цел на изменението на плана за управление на Национален парк „Пирин”(ДВ, бр. 73 от 2004 г.) – даване на възможност с т.т. 3, 4 и 7 от Решението на МС за „разширение на писти и строителство на въжени линии в рамките на зона III Зона за туризъм(2,2 %) и в затворената от външните й граници(на зона III) зона IV Зона за сгради и съоръжения(0,6 %)и с т.т. 1 и 2 на РМС 821 – възможност за „водохващане” за питейни нужди и ”изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната за сгради и съоръжения” .

 Инсинуацията48% от Пирин ще се застроява”,  произтича от преднамереното неправилно тълкуване на т. 5. на Решението № 821/29.12.2017 г. на МС, с която се нанасят корекции в Таблица № 32 за онагледяване на „Разрешените дейности на територията на парка по зони. Те касаят ред 9.”Строителство, ремонт и реконструкция”, с която се отразяват посочените по-горе изменения като в колони 3 и 5 на ред 9. тиретата ( – ), означаващи „забранена дейност” се заменят с цифрата (3), означаваща „потенциално осъществима дейност”. Подвеждащите и заблуждаващи гражданите 48% са от умишлено и спекулативно направения математически сбор на площите на: Зона III за туризъм – 2.2% и Зона IV за сгради и съоръжения – 0.6%., от  парка, където с Решението № 821/29.12.2017 г. на МС се разрешава строителство на въжени линии и на Зона II-a за опазване на горските еко системи и отдих – 45,2 % от площта на Национален парк „Пирин”, където със същото ПМС се разрешава само и единствено „водохващане” и”изкуствено осветление на територии извън Зоната III за туризъм и Зоната IV за сгради и съоръжения”. Тоест, към 2,8 % общо площ на Зона III и Зона IV са прибавени неоснователно и демагогски 45,2-та % на Зона II-a.  

Трето. Ще пострадат защитени от ЮНЕСКО  вековни дървета,  клека, бяла и черна мура, смърч и др. редки дървесни видове. НЕВЯРНО!  Те са защитени от закона, обособени в резервати, водят се на отчет/мониторинг и никой не може и не би могъл да ги сече. Но въпросните мури, смърч, вековни дървета и т.н. защитени видове не се намират в района на Банско и Добринище, които съгласно Плана за управление на Национален парк Пирин са обявени за територии – зони за спорт и туризъм, в които да се извършва туризъм, заедно със съществуващите в тях спортни съоръжения. Стари дървета има в двата резервата „Юлен“,„Джинджерица-Баюви дупки“и др., където човешката дейност е забранена. Групи вековни дървета са останали и съществуват на определени места, най-вече в близост до х. Вихрен, където е и едно от най-старите дървета у нас – „Байкушевата мура“, но не и в Банско и Добринище и зоните: Зона III и Зона IV.

Четвърто. Законът за Защитените територии забранява строителството в територията на националните парковеНЕВЯРНО! Българското екологично законодателство не поставя забрана за спортна и туристическа дейност в защитените територии. Изрично в чл. 19 в Закона за Защитените територии е казано: В Националните паркове се обособяват, освен зони за строга защита с цел опазване на биоразнообразието, каквито са резерватите и другите зони с ограничена човешка намеса, така и туристически зони, включително и зони за спортни съоръжения.  Чл. 21. от същия Закон забранява строителството освен на туристически заслони и хижи… спортни и други съоръжения. Законът изрично допуска и разрешава в територията на националните паркове изграждането на спортни съоръжения и ски писти при спазване на останалите изисквания, предвидени в екологичното законодателство. Върховният административен съд (ВАС) по всички дела, образувани по жалби на екологични организации, категорично отхвърлил техния довод, че чл. 21 от ЗЗТ не допуска изграждането на спортни съоръжения.

Пето. Решението на МС – № 821/29.12.2017 г. широко отваря за безразборно всякакво строителство в Национален парк „Пирин” –   НЕВЯРНО! Както вече беше ясно аргументирано в позиция 2, Решението на МС – № 821/29.12.2017 г. разрешава само и единствено „водохващане” и ”изкуствено осветление” на територии извън Зоната III за туризъм и Зоната IV за сгради и съоръжения”  и  за „разширение на писти и строителство на въжени линии”  в рамките на зона III Зона за туризъм и в затворената от външните й граници(на зона III) зона IV Зона за сгради и съоръжения.  При това „потенциално осъществима дейност” , съгласно цитираме одобрени: „… устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти /намерения въз осново на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда  наглава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие. И никакво друго строителство, ремонт и реконструкция в Национален парк „Пирин”.  Така че, КАКВА БЕДА ?, КАКВИ 48 % ?, КАКВА СЕЧ ?, КАКВО СТРОИТЕЛСТВО ?

 

ПОЗИЦИЯ

на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1. Зимният курорт „Банско”  е пример на успешно местно и регионално развитие, който вместо да се мултиплицира във всички планински региони, му се пречи за втора кабинкова въжена линия с процедурни хватки и небезкористни „протести”. Приветстваме Решение № 821/29.12.2017 г. на МС, като позитивно начало за отпушване на бюрократичните пречки пред регионалното развитие на туризма, на летните и зимни спортове в Националните паркове и планинските райони на страната.
  2. Призоваваме МОСВ и министър Нено Димов, да предприемат необходимите действия за приемане на новите, актуализирани планове за управление на Националните паркове, които да отговарят на разумния баланс между опазването на природната среда  и социално-икономическо развитие на регионите, в чиято територия влизат те и чийто срок за приемане беше началото на 2015 година.
  3. От политическа гледна точка оценяваме „екологичните” протести ПИРИН Е В БЕДА !” като чисто политически. С времето ясно се вижда, че „спасяването на Пирин” е благовидния предлог, какъвто беше назначаването на г-н Делян Пеевски за Председател на ДАНС. Изпълнителите са почти същите мотивирани „протестери”, що се отнася до реформаторските партии, движение ДА – България и партньорите им по коалиция – псевдоеколозите, наречени от в. Труд/23.11.2015г. „Зелената Коза ностра” и проджендърската политическа формация ДЕОС. Разликата е в обхвата и целите на протестите. Тогава протеста се подкрепяше от ГЕРБ с цел сваляне на правителството на Орешарски и предсрочни избори за Народно събрание. Сега горепосочените са сами, независимо от външната подкрепа и целта им е да напомнят за себе си, за да не потънат в политическа забрава.
  4. Призоваваме истинските любители и защитници на българската природа, увлечени в протестите, да прочетат Решение № 821/29.12.2017 г. на МС, ако не вярват на нашите аргументи. То е само две непълни страници и 7 кратки точки. И ще разберете, че Ви лъжат, за да Ви употребят политически.

 

 

                                                           Владимир Николов

 

                                   Председател на п.п. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

 

София, 20.02.2018 г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>