Декларация на ПП „Партия на зелените“ относно: Строителството на втори кабинков лифт в Банско

^95CA2D6D34B0267B5BF5551413F5708F01274DCEFA39F13A43^pimgpsh_fullsize_distr
 
Природната среда и човекът са два неразривно свързани елемента на земната природа.  Тя е създала човека и е безалтернативна основа на неговото съществуване – храна, дом, въздух, вода и топлина, неговия разум и човешката дейност. Природната среда не е само красиви гледки за възторжено съзерцание, на които всички се възхищаваме. Тя дава и поддържа съществуването на човека.  Затова, жизнено важна задача на човечеството е да бъде намерен разумния баланс между неговото социално-икономическо развитие и опазванено на природната среда. Без този баланс е застрашено нормалното съществуване и оцеляване на човечеството. Балансът е важен и необходим също и в сферата на спорта и туризма – летен и зимен, където изграждането на бази и съоръжения за тяхното развитие трябва да се прави в пълна хармония с природата.
„Партия на зелените”, на основание това наше идейно рарзбиране, с настоящата декларация обябява пред обществото, законодателната и изпълнителна власт своята категорична подкрепа на справедливите искания на концесионера и населението на Община Банско да се построи втори кабинков лифт в Банско.
Аргументи:
1. Зимният курорт „Банско” е в първата десятка на най-добрите зимни курорти в света според престижна международна класация. Това е пример на успешно местно и регионално развитие, койтовместо да се мултиплициравъввсичкипланинскирегиони, му се пречи с процедурни хватки и небезкористни „протести”.
2. Българското екологично законодателство не поставя забрана за спортна и туристическа дейност в защитените територии.Изрично в чл. 19 в ЗаконазаЗащитенитетеритории е казано: „В Националнитепарковесеобособяватосвензонизастрогазащита с целопазваненабиоразнообразието, каквитосарезерватите и другитезони с ограниченачовешканамеса, така и туристическизони, включително и зонизаспортнисъоръжения”.  Чл. 21 отсъщияЗаконзабранявастроителството „освеннатуристическизаслони и хижи……спортни и другисъоръжения”. Законътизричнодопуска и разрешава в териториятананационалнитепарковеизгражданетонаспортнисъоръжения и скипистиприспазваненаостаналитеизисквания, предвидени в екологичнотозаконодателство. Върховниятадминистративенсъд (ВАС) по всичкидела, образуванипожалбинаекологичниорганизации, категоричноотхвърлилтехниядовод, чечл. 21 от ЗЗТ недопускаизгражданетонаспортнисъоръжения.
3. Вмного европейскитедържави – Австрия, Франция, Италия и Германия, включително и в близкитесъседнистрани, сеизграждатнови и семодернизиратстаритуристически центрове и скизони в национални и природнипаркове.
Тази позиция на „Партия на зелените” е позицията на истинските „зелени”, включително и на Европейската зелена партия. В защитата на околната среда ние не противопоставяме природата на човека. Напротив, искаме да я опазим, за да може още хиляди години да дава препитание на човека. В равнините със щадящо природата земеделие; в планините и на морския бряг с разумно развиван туризъм, съобразен с екологичните норми; в горите с дърводобив, насочен към преработваща и мебелна промишленост, запазващ и увеличаващ горските площи, а не безогледна сеч и износ на трупи за жълти стотинки. 
„Партия на зелените” призовава Министерствотонаоколнатасреда и водите и Министерски съвет в най-кратки срокове да предприемат необходимите действия,задаседадевъзможностзаизгражданенавторикабинковлифт и възходящо развитие на зимния курорт „Банско”.
София 17.12.2017 г.                                           Партия на зелените
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>