Daily Archives: 11.03.2021

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”  № 25 в Бюлетината


Чл. 189. (3) на Изборния Кодекс обявява, че Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети...

Още