Monthly Archives: януари 2021

Изх. № 15/22.01.2021 г.

                                                                                                                                                                                                      ДО МИНИСТЪРА НА МОСВ

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Отнсно: Предприети ли са мерки, за изпълнение на ДИРЕКТИВА (ЕС...

Още