Daily Archives: 28.01.2020

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на п.п. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” относно

опитът да се премахне тихомълком „валутния борд”, през преходните и заключителни разпоредби на Валутния закон.

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” е възмутена и алармира българската общественост за поредния опит на управляващите да решават „на тъмно” въпроси от съществена ...

Още