Monthly Archives: декември 2017

^95CA2D6D34B0267B5BF5551413F5708F01274DCEFA39F13A43^pimgpsh_fullsize_distr
 
Природната среда и човекът са два неразривно свързани елемента на земната природа.  Тя е създала човека и е безалтернативна основа на неговото съществуване – храна, дом, въздух, вода и топлина, неговия разум и човешката дейност. Природната среда не е само красиви гледки за възторжено съзерцание, на които всички се възхищаваме. Тя дава и поддържа съществуването на човека...
Още